„Ostrava sportuje”

Bez bariér

Nabízíme kvalitní servis také návštěvníkům s pohybovým či jiným znevýhodněním.
Bez bariér
  • Cesty ve Sportovním areálu Hlučín jsou udržovány a zpřístupněny i vozíčkářům.
  • Právě vyjednáváme spolupráci s Dětským rančem Hlučín, jehož hlavní činností je integrace zdravých a handicapovaných dětí.

Společně s tímto areálem připravujeme plnohodnotný program pro všechny návštěvníky festivalu; sportovní vyžití slibujeme i znevýhodněným návštěvníkům.