„Ostrava sportuje”

Nadační aktivity

Výtěžky ze startovného poputují na Mobilní hospic Ondrášek.

Vaše účast = naše pomoc mobilnímu hospici Ondrášek.

Mobilní hospic Ondrášek, obecně prospěšná společnost, poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Péči poskytujeme také dětským pacientům. Do péče přijímáme děti s pokročilým onkologickým nebo jiným nevyléčitelným onemocněním, které vyžadují trvalou nebo jen přechodnou intenzivnější péči. Spolupracujeme s Klinikou dětské onkologie v Brně a s oddělením dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě.  

Více o Ondrášku...

Poděkování patří občanskému sdružení Běžím s Majklem, které spolupořádá běžecký závod.